معرفی شرکت

تاریخچه

شرکت سهامی خاص مدیریت زنجیره تامین در تاریخ 1397/03/29 به شماره ثبت 64835 ثبت گردیده است .

مأموریت سازمان

ماموریت «شرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی» هماهنگی و تقویت عوامل زنجیره های تامین در راستای اهداف زیر است:
افزایش و تنظیم تولید؛ برون سپاری، سفارش تولید و ...
افزایش صادرات
افزایش اشتغال
کاهش هزینه ها و قیمت محصولات
اصلاح الگوی مصرف
افزایش کیفیت محصولات
مدیریت نقدینگی

چشم انداز، اهداف، راهبردها

چشم انداز شرکت برآورده کننده زنجیره هایی از تامین جهت بر طرف نمودن نیازمرتبط با کالاهای اساسی و معیشت مردم

اخبار
پروژه ها / محصولات
فیلم معرفی
گزارش تصویری
افتخارات و گواهینامه ها
ارتباط با ما